FølÅrets føllsesong står for døra. Uansett hesterase er det viktig at oppdrettaren tar sine forholdsreglar når hoppa nærmar seg føling. I denne artikkelen deler dyrlege og oppdrettar Målfrid Vatne sine erfaringar med deg. Målfrid har tatt i mot mange føll både da hun arbeidet ved Menhamar stutteri i Sverige og heime på garden sin på Høylandet i Nord-Trøndelag. Hun tipsar også kva oppdrettaren bør ha i sitt  føllapotek. Les artikkelen

her.

Frøken Frøydis  f. 13. juni 2011
 e. Fjelltor u. Solstad Frøya

Fleire bilder på fotoalbum sommar 2011.

Stamtavle

Fjelltor N-07-2527 2007 2.pr 2011 Torsetblakken N-02-2617 2002 1.pr 2010 Kollistaen N-98-2667 1998 2.pr 2003 Fjølestaen N-94-2681
Daysy N-90-2532
Mykla Stine N-96-2744 1996 1.pr 2007 Tonar N-87-2517
Mykla Lissy N-91-2802
Fjellmøy N-89-2630 1989 1.pr 2000, Elite 2010 Dragmann 1938FH 1982 1.pr 1989 Hovdaren 1835FH
Rosita 13931F
Molly 14867F 1983 2.pr 2000 Ernarson 1843FH
Gullborg 13173F
Solstad Frøya N-05-2706 2005 1.pr 2009 Hermanto N-01-2711 2001 2.pr 2005 Herman N-96-2707 1996 1.pr 2004 Sæthersblakken N-91-2711
Evelyn 14595F
Daysy N-90-2532 Keisar 1918FH
Folly N-83-2504
Daisi N-94-2548 1994 2.pr 2010, A 2010 Myklestaden N-89-2505 1989 3.pr 1997 Eldar 1955FH
Hilde 14306F
Sølvi N-89-2610 1989 1.pr 2000 Greiing 1999FH
Rosa 14631F


 Røeds Eir f.18. mai 2009

u. Heros e. Solstad Frøya.
 

Stamtavla


    Far        Mor
Heros
N-05-2517
Frederik Skovå
FJH 721 DK
Pikant Halsnæs
EFJH 672 DK
Knast Halsnæs
EFJH 643 DK
Koket Halsnæs
EFJ 8188 DK
Ayoe Skovå 9417 [d.fj.]
F00108
Orion Halsnæs
FJH 667 DK
Puk Halsnæs
FJ 8991 DK
Rostriga
N-99-2714
Nyvolls Trigger
N-93-2705
Drago
2018FH
Sylvi
13750F
Sandros
15002F
Steinfinn
1858FH
Sandra
13888F
Solstad Frøya
N-05-2706
Hermanto
N-01-2711
Herman
N-96-2707
Sæthersblakken
N-91-2711
Evelyn
14595F
Daysy
N-90-2532
Keisar
1918FH
Folly
N-83-2504
Daisi
N-94-2548
Myklestaden
N-89-2505
Eldar
1955FH
Hilde
14306F
Sølvi
N-89-2610
Greiing
1999FH
Rosa
14631F