Ørsta
Om Ørsta

Ørsta kommune er største landkommunen i Møre og Romsdal, og jordbruk er ei viktig næring. Likevel er Ørsta framfor alt ei industrikommune med eit breitt og variert industrimiljø, hovudsakleg med møbel-, metallforedlings- og næringsmiddelindustri med til dømes meieri og fiskeindustri.

Innbyggjartalet er knapt 10 400, og av desse bur om lag 6 500 i kommunesenteret. Ørsta er ein aktiv kulturkommune med meir enn 350 lag og foreiningar.
Ørsta har gode kommunikasjonar. Ørsta/Volda Lufthamn Hovden har daglege flysamband med Bergen og Oslo.

Eit særpreg for Ørsta sentrum er at du kan «spasere» rett ut i naturen. Til flotte utsiktspunkt som Saudehornet, Vallahornet, Brekkeheida eller Osokla, til skogsturar langs elvebreidder, til laksefiske, til bær- og soppturar, til fjelldalar som Skorgedalen, Nupadalen eller Longedalen.
Ørsta er kanskje mest kjent for:

Ivar Aasen ble født i Ørsta. Han fikk liten formell skolegang, men studerte mye på egen hånd. Han arbeidet som lærer og huslærer, samtidig som han utdypet sine kunnskaper i litteratur, botanikk, og grammatikk.
Det man først og fremst forbinder Ivar Aasen med, er hans formidable språkforskningsarbeid. Med begrensede ressurser reiste han landet rundt for å kartlegge talemålsformer i ulike landsdeler. På dette grunnlaget ble landsmålet, senere kalt nynorsk, et skriftspråk-alternativ til det danske skriftspråket som dominerte i Norge.
Som lyriker benyttet Aasen seg av landsmålet, og til diktene hører ofte en melodi, gjerne skrevet av Aasen selv. Fedrelandssangene «Gamle Norig», «Nordmannen» («Millom bakkar og berg utmed havet») og «Dei gamle fjelli i syningom» er blant de mest kjente verkene.

Kilde: Fidjestøl m.fl.: «Norsk litteratur i tusen år», Cappelen 1996. 
og

Side Brok er ei hip-hop-gruppe . Navnet Side Brok kjem frå eit dialektuttrykk , som betyr «saggebukse».

I bandet spelar Sjef R , Skatebård og Thorstein Hyl III .

og
Vassendgutane   . Bandet blei etablert i 1996 og har gjeve ut fire plater. Vassendgutane er på mange måtar ein heilt eigen genre, men spelar for det meste countrymusikk og dansebandmusikk . Musikken består av folkeleg country med eigne tekstar og melodiar, tema i mange av tekstane er henta frå kvardagen i norsk bygdeliv. Bandet har gjeve ut fire plater, men det store gjennombrotet kom i 2005 med cd-en Ungkar med dobbelseng som har seld til gull. Bandet er sommaren 2007 eit av dei klart mest populære festivalbanda i Noreg . Nokre av bandet sine mest kjente songar er Ungkar med dobbelseng, Granada, Hei Reidar og I ei 60 sone.

 • Lars Egil Vågseter , steelgitar
 • Ernst O. Brune , trekkspel
 • Arthur J. Bjørdal , vokal og gitar
 • Bjørn Marius Øyehaug , trommer
 • Sindre Aam , vokal og bass
 • Rune S. Brautaset , vokal og gitar
 • Leif Aase , el-gitar og kor
 • Ørsta sett frå Vallahornet
  Slogen
  ØRSTA sett frå Helgahornet
  VATNEDALSNIPA
  ÅMDAL
  Sunnmørsaplane

  Sunnmørsalpane - eit eldorado for fjellfolk og naturelskarar

   
  Majestetiske tindar og alpine fjellformasjonar skil Sunnmørsalpane frå andre fjellområder. Fjella stuper loddrett i fjorden frå 1500-1600 meters høgd.Sunnmørsalpane strekkjer seg frå Nordfjord i sør til Storfjorden i nord. Turistforeininga (DNT) har 3 hytter i området vårt, Patchellhytta, Standalhytta og Tyssenaustet. Her finn du alt frå enklare ruter og oppmerkte stiar i flate fjelldalar til meir utfordrande klatreruter og "tinderangling". For organiserte turar, fjellklatring, opplevingsprogram og kurs i korleis ein kan meistre utfordringane ein møter i fjellet. Les meir på http://www.sunalp.no/
  http://www.orstainfo.no/