Travavl

Mykle Elden.
Mykle Elden 578001020140147 f. Mai 2014 e. Lome Elden u. Bru Linn
Mykle Elden
Mykle Elden 578001020140147 f. Mai 2014 e. Lome Elden u. Bru Linn
Mykle Elden
Mykle Elden 578001020140147 f. Mai 2014 e. Lome Elden u. Bru Linn
Mykle Elden
Mykle Elden 578001020140147 f. Mai 2014 e. Lome Elden u. Bru Linn
Mykle Elden
Mykle Elden 578001020140147 f. Mai 2014 e. Lome Elden u. Bru Linn
Mykle Odin
e. Bork Odin u. Bru Linn. Vurderas solgt til høgstbydande. SOLGT.
Mykle Odin
Flott hingst født mai 2013 med korrekt beinstilling og ledige flotte bevegelsar. SOLGT. e. Bork Odin u. Bru Linn. Vurderas solgt til høgstbydande.
Mykle Odin
Flott hingst født mai 2013 med korrekt beinstilling og ledige flotte bevegelsar e. Bork Odin u. Bru Linn. Vurderas solgt til høgstbydande.
Mykle Odin
Flott hingst født mai 2013 med korrekt beinstilling og ledige flotte bevegelsar e. Bork Odin u. Bru Linn. Vurderas solgt til høgstbydande.
Mykle Odin
Flott hingst født mai 2013 med korrekt beinstilling og ledige flotte bevegelsar e. Bork Odin u. Bru Linn. Vurderas solgt til høgstbydande.
       
     

 Sunnmørsjenta og Sulla  kjøpte vi i 2003 .
Sunnmørsjenta gav oss 3 avkom i løpet av den tida vi hadde ho på stallen.   

Ho og alle avkomma er no solgt.

- Sunnmørsfrigg e. Frigg Mollyn (2004)

- Sunnmørsblesa e. Boklid Balder (2005)

- Myklejenta e. Norlid Svarten (2006)

       

Sunnmørsblesa.

Kaldblodstraver Hoppe født 2005 e. Bokli Balder - u. Sunnmørsjenta - Sunnmørblesa er vårt oppdrett.
Sunnmørsfrigg 2004 Tot. 88- 2- 2- 6- 25 (7)29,8K - (6)29,1aK Kr. 126.000 Frigg Mollyn
Sunnmørsblesa 2005 Tot. 27- 2- 2- 2- 12 (8)31,6M - (8)*29,3aM Kr. 89.500 Bokli Balder
Myklejenta 2006 Tot. 46- 6- 3- 4- 10 (5)27,3M - (5)26,1aK Kr. 358.500 Nordli Svarten